Technický kontrolní seznam SEO od společnosti Semalt


Vysoké pozice webu v organických výsledcích vyhledávání pro nejziskovější fráze je snem každého podnikatele, který provozuje rozsáhlé online marketingové aktivity. Umístění webu je časově velmi náročné a vyžaduje náležitou přípravu. Bez optimalizace webu na míru konkrétnímu případu (jak po obsahové, tak po technické stránce) může být celý proces ještě delší a jeho efekty se mohou ukázat jako ne zcela uspokojivé.

V tomto článku:

Věcný obsah a kvalitní kód

Akce zaměřené na zvýšení hodnocení by měly být prováděny na dvou úrovních. Jednou z nich je vnější vrstva, která je viditelná pouhým okem – hodnotné texty nebo zajímavá grafika, která upoutá pozornost uživatele. Díky nim můžete prodloužit dobu jedné relace a výrazně snížit míru okamžitého opuštění. Druhou rovinou, na kterou nelze zapomenout, je technická stránka webu. V tomto ohledu zahrnuje kvalitu kódu, strukturu a distribuci materiálu na webu.

Technické chyby často znemožňují dostat web do TOP 10, nemluvě o prvních třech – místech v žebříčku vyhledávačů, které zajišťují největší návštěvnost webu.

Jak zajistit správnou technickou strukturu webu? Co dělat, abyste odstranili chyby, které brání určování polohy? Na tomto místě je nutné upozornit na aktivity směřující ke zkvalitnění webu po technické stránce.

Obsahují:
V tomto článku přinášíme informace o technické stránce SEO. Po pečlivém přečtení se každý čtenář o něco více zorientuje v tématu a konkrétní checklist pomůže naplánovat první aktivity směřující k ještě lepší optimalizaci webu.

Jaký je význam technického SEO?

Technické SEO pro web není nic jiného než pevný kořenový systém stromu. Umožňuje vám pevně vložit stránku na klíčové pozice pro ziskové fráze a návštěvnost webu. Pokud chcete svůj web ještě více zviditelnit na webu, musíte se bezpodmínečně postarat o technické SEO.

Technicky správný web má velkou šanci skočit na atraktivní pozice v přirozených výsledcích vyhledávání bez jakýchkoli dalších akcí. Samozřejmě musí být splněny určité podmínky, jako je hodnotný obsah nebo rozsáhlý odkazový profil. Komplexní jednání vám umožní postupně stoupat další krůčky na cestě k úspěchu, aniž byste museli vynakládat stále se zvyšující náklady související s marketingem.

Můžete také otočit příslovečný kočičí ocas a podívat se, co se stane, když kvalita kódu na stránce, její struktura a další technické prvky zanechají mnoho přání. V tomto případě pravděpodobně ani usilovné úsilí SEO specialistů nebude schopno přinést uspokojivé výsledky. Bez technické SEO optimalizace se architektura webu dříve nebo později rozpadne. Roboti Google se z toho nebudou moci dozvědět nic zajímavého a to se následně promítne do trvale nízkých pozic v žebříčku vyhledávačů. Pak nepomůže ani diverzifikovaný profil odkazů vedoucích na web, ani sebelepší obsah či grafika webu vytvořená na individuální objednávku.

Priority optimalizace – kde začít?Jde o to, nehádat se s ostatními členy týmu, jejichž práce je důležitější. Je vhodné si uvědomit, že úspěchu v SEO lze dosáhnout pouze komplexními činnostmi, které zahrnují jak technickou optimalizaci webu, tak investice do hodnotného obsahu. Měla by však být zachována určitá posloupnost akcí, aby strategie byla koherentní a přinášela co nejlepší užitek. Kde začít s technickou SEO optimalizací a jaké aspekty vzít v úvahu při analýze stavu webu? Podívejte se na kontrolní seznam, který jsme připravili – můžete jej použít jak při plánování vlastní optimalizace, tak při outsourcingu takových činností agentuře.

Velmi důležitá je práce celého týmu. Pokud chcete ve struktuře webu najít co nejvíce chyb a nedokonalostí a umět provést potřebné opravy, musíte využít široké spektrum znalostí. Jednotlivá akce se může časem prodloužit, což webu nepomůže prorazit na přední místa ve vyhledávání. Pokud o umístění svého webu na web teprve uvažujete, ujistěte se, že má kvalitní CMS, který vám umožní provádět optimalizační změny.

Podrobný audit – proč se vyplatí provést?

Při výletu po horské stezce se vyplatí mít dobře připravený plán včetně času odjezdu, trasy, odhadu doby cesty (s přihlédnutím k možným obtížím na cestě) a také potřebného vybavení. které se mohou hodit během treku. Čím lépe je akční plán vypracován, tím větší je pravděpodobnost, že expedice bude úspěšná. S positioningem je to úplně stejné – čím lépe je strategie naplánována, tím více faktorů zohledňuje a čím dříve bude web technicky optimalizován, tím velkolepější výsledky můžete počítat.

Jaké jsou výhody provedení podrobného auditu a zavádění technických úprav do struktury webu?
Výše uvedených výhod lze dosáhnout pouze komplexní diagnostikou a následným odstraněním technických chyb na webu. Pokles pozice pro klíčové fráze, nedostatek SEO efektů, stále menší provoz na webu a drasticky klesající konverze mohou být příznaky chyb ve struktuře a kódu. Vyplatí se je odstranit, než se situace stane velmi vážnou. Ještě lepší je jim předcházet – stejně jako v případě nemocí je prevence lepší než léčba. Podrobný SEO audit se vyplatí provést nejen v případě webů, které jsou v síti léta s problémy s pozicováním, ale i v případě nových webů ještě před zahájením jejich pozicování – pak se můžete spolehnout na optimální výsledky vašich aktivit.

Který SEO nástroj se nejlépe hodí ke kontrole zdraví webu?

Na trhu je mnoho zajímavých SEO nástrojů, které vám umožní zkontrolovat zdraví webu na mnoha úrovních a v různých aspektech. Jejich použití se může pro běžného uživatele ukázat jako značně komplikované a data prezentovaná v grafech bez důkladného pochopení tématu mnoho nepřinesou.

Za zmínku však stojí i poměrně snadno ovladatelné nástroje, díky kterým má každý šanci dozvědět se o stavu svého vlastního webu o něco více. Kdo ví – možná to bude první impuls k uvědomělejšímu přístupu k technické problematice při manipulaci s webem?

The Dedikovaný SEO Dashboard je nástroj poslední generace, který umožňuje generovat různé typy sestav. Analýzou zobrazených dat lze nalézt informace, které se později ukážou jako mimořádně důležité z hlediska optimalizace a positioningu konkrétního webu.

V několika krocích, tento nástroj vám umožňuje ověřit, mimo jiné:
Tyto základní informace vám umožní udělat si velmi obecný obrázek o stavu webu; ale když si v této fázi všimnete nějakých nesrovnalostí, můžete předpokládat, že profesionální a velmi podrobný SEO audit je naprosto oprávněný.

Technické SEO - kontrolní seznam, co si musíte zapamatovatNíže uvedený kontrolní seznam by měl výrazně usnadnit plánování technického ověření webových stránek. Postupně zkontrolujte každý bod a zjistěte, jak je na tom technické SEO na vašem webu. Pokud nejste schopni vykonávat činnosti sami, kontaktujte specialisty který provede podrobný technický audit webu a připraví seznam jasných pokynů, které mají být implementovány ve fázi optimalizace.

Zde je 8 důležitých aspektů, které je třeba přezkoumat při analýze webové stránky z hlediska technické přesnosti.

1. Bezpečnostní certifikát

Otázka bezpečnosti by měla být absolutní prioritou každého správce webu. V dnešní době je SSL certifikát standard, kterého se vyplatí držet. Stránky bez certifikátu nevzbuzují u uživatelů internetu důvěru (přispívají k tomu i vyskakovací zprávy o možné hrozbě), což může být viditelné zejména v případě internetových obchodů. Uživatelé nechtějí svá data svěřovat špatně zabezpečeným webům. Za zvážení stojí i implementace protokolu HTTPS z hlediska botů – pro Google je web s certifikátem web, který dbá na bezpečnost uživatelů.

2. Správně nastavená přesměrování

Díky správně nastaveným přesměrování prohlížeče vědí, jak uživatele nasměrovat k nalezení zajímavého obsahu. Udržujte svá přesměrování co nejjednodušší, jinak se v nich může dostat smyčka. Příliš složitá přesměrování také trvá déle, než se váš web načte, což poškozuje uživatelský dojem. Zvláštní pozornost je třeba věnovat správnosti přesměrování po implementaci bezpečnostních certifikátů a v době mazání konkrétních podstránek na webu nebo při migraci, např. do jiného CMS. Díky tomu bude navigace na webu probíhat plynule.

3. Soubor Robot.txt

Na serveru lze nalézt mnoho různých dat. Naprostá většina z nich je vytvořena pro uživatele, ale některé soubory byly vytvořeny výhradně pro použití robotů, kteří indexují webové stránky dostupné na webu a kvalifikují je na příslušné pozice v žebříčku. Správně optimalizovaný soubor robot.txt ukazuje robotům cestu, po které se mají pohybovat. Vhodné záznamy v souboru vás mohou přimět určit oblasti, do kterých roboti vyhledávačů nebudou mít přístup a které nebudou brát v úvahu při indexování. Díky tomu se můžete vyhnout situaci, kdy se vám ve výsledcích vyhledávání objeví například nákupní košík.

4. Optimalizace doby načítání stránky

V dnešním světě je nejdůležitější čas. Uživatel, který bude muset dlouhé vteřiny čekat na plné načtení webu, pravděpodobně jeho procházení rychle ukončí a už se nevrátí, i když je nabídka velmi lákavá. Čím vyšší je míra okamžitého opuštění, tím větší je pravděpodobnost, že roboti Google ohodnotí vaše stránky jako nepřátelské pro uživatele, a tedy jen krůček od snížení vašeho hodnocení ve vyhledávání. Načtení stránky lze zkontrolovat pomocí Dedikovaný SEO Dashboard. Kratší doby načítání lze dosáhnout mimo jiné vylepšením kódu, kompresí dat nebo změnou hostingu.

5. Soubor sitemap.xml

Sitemap je další soubor vytvořený hlavně pro roboty vyhledávačů. Boti díky němu vědí, jak se na webu efektivně pohybovat a získat informace například o tom, kdy byla konkrétní podstránka naposledy aktualizována. Správně vytvořený soubor Sitemap by měl obsahovat informace o sadě adres URL na webu. Je třeba připomenout, že soubor sitemap.xml by neměl být příliš rozsáhlý. V odůvodněných případech můžete být v pokušení připravit několik takových (menších) souborů namísto jednoho.

6. Vnitřní propojovací systém

Optimální struktura webu usnadní uživateli pohyb mezi jednotlivými podstránkami na webu. Nezapomeňte aktualizovat interní odkazy při každé migraci obsahu. Pokud interní linkování nefunguje správně, může to vést k situaci, kdy se uživatel nedostane k obsahu, který ho zajímá. V tomto bodě se také vyplatí vrátit se k informacím prezentovaným při diskusi o správně nastavených přesměrováních na webová stránka.

7. Struktura webu

Uživateli se vyplatí co nejvíce usnadnit navigaci na webu. To je velmi důležité pro Google, který se stará o to, aby se stránky s intuitivním ovládáním zobrazovaly na prvním místě v hodnocení vyhledávačů. Pokud je váš web strukturován tak, že navigace na něm bude příliš krkolomná, bude výsledek rychle patrný v podobě zvýšení míry okamžitého opuštění a poklesu konverzí. Klíč k úspěchu spočívá v dobře navrženém menu, které bude vyhovovat uživatelům i robotům. Skutečnou výzvou je v tomto případě najít zlatou střední cestu. Informační architektura by měla být konstruována tak, aby přesně odrážela obsah. V tomto ohledu může být přínosem i vyhledávač přizpůsobený potřebám uživatelů internetu.

8. Duplicitní obsah

Pokud uživatel narazí na duplicitní obsah na webu, rozhodně ho to nebude povzbuzovat k procházení jeho dalšího obsahu. Tato situace je nevýhodná i z důvodu prodloužené doby nabíjení. Vymazání obsahové struktury usnadní fungování spodní části vyhledávače Google, což se může promítnout do dalších bodů v žebříčku.

Optimalizační aktivity v rámci konkrétního webu by měly být přizpůsobeny jeho individuálním potřebám. Nalezení případných chyb v kódu nebo struktuře webu však bude možné až po provedení podrobného SEO auditu. Výše uvedený kontrolní seznam pokrývající technické SEO je solidním krokem a jeho překonání vám umožní dosáhnout ideálu dobře strukturovaného webu bez chyb. Tato situace vytvoří ideální základ pro pozdější případné polohování.

Proč se vyplatí investovat do technického SEO?


Z hlediska analýzy webu nebo provedeného auditu máme tři pilíře, které můžeme analyzovat samostatně, ale které jako celek tvoří dokument zvaný SEO audit.
Tím, že nutí vyhledávač Google, aby indexoval web co nejlépe, a přitom získal maximální užitek, web se umístí a prodá perfektně. Čím lépe je web indexován, tím rychleji funguje a čím více se na něj uživatel chce vracet, tím lépe.

send email